Avocat in drept civil si litigii : executarea contractelor

In cazul neexecutarii obligatiilor asumate de partile unui contract, se pune problema angajarii raspunderii civile contractuale, situatie in care partea prejudiciata poate obtine despagubiri.

In aceste litigii, exploatarea tuturor aspectelor din raportul intre parti, coroborata cu interpretarea clauzelor contractuale, facuta conform dispozitiilor legale, sunt esentiale.

 

Casa de avocatura "Corina Popescu" : o echipa de avocati profesionisti

Cunostintele juridice speciale si experienta avocatilor cabinetului nostru din Bucuresti in materia obligatiilor civile, in special cu privire la executarea obligatiilor si la rezilierea / rezolutiunea contractelor, sunt deosebit de importante in aceste litigii.

Consideram ca dreptul romanesc contine solutii neexploatate suficient in aceste domenii, care, coroborate cu detalii faptice corect identificate si eficient invocate conduc la solutii uneori surprinzatoare.