Accesul la informatii de interes public: consiliere si asistenta juridica

Legea nr. 544/2001 privind informatiile de interes public si Legea nr. 53/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica au ca scop inlaturarea opacitatii si lipsei de transparenta in institutiile si autoritatile publice.

Acest fenomen, deseori intalnit, se caracterizeaza prin lipsa accesului cetatenilor la informatii care ar trebui puse din oficiu sau la cerere la dispozitia persoanelor interesate.

 

Servicii legale: redactarea cererilor privind informatiile de interes public

Invocarea excesiva a exceptiilor de la liberul acces la informatiile de interes public constituie de asemenea o caracteristica a celor mai multe dintre autoritatile si institutiile publice. Pentru aceste motive, obtinerea informatiilor de interes public poate fi uneori o procedura anevoioasa, avand in vedere si faptul ca dispozitiile procedurale in aceasta materie sunt putine si se dovedesc lacunare.