Litigii privind informatiile de interes public

Lipsa raspunsului institutiilor sau autoritatilor publice la cererile formulate conform Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public si Legii nr. 53/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica conduc automat la litigii intre petent si institutia / autoritatea respectiva, avand ca obiect obligarea acestora la furnizarea informatiilor solicitate si la despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a nefurnizarii informatiilor in termene prevazute de lege.

 

Cabinet avocat «Corina Popescu» Bucuresti

Experienta avocatilor cabinetului nostru in acest domeniu este deosebit de vasta, fiind rezultata din gestionarea si castigarea a peste 300 de procese initiate de o organizatie neguvernamentala, avand ca obiect informatii de interes public dintre cele mai variate.